KONTAKT PODACI

Petrinjska ulica 71, 1000 Zagreb
Hrvatska/Croatia
Tel: +385 1 4808 900
Fax: + 385 1 4808 908
sales@hotelastoria.hr
recepcija@hotelastoria.hr
www.bestwestern.com

IBAN: HR4924840081100663123
Raiffeisenbank Austria d.d.
Hotel Astoria d.o.o.
OIB: 64685504163, PDV/VAT: HR64685504163
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080214383
Temeljni kapital 3.142.185,94 EUR uplaćen u cijelosti
Davor Kapetanović- direktor

Pošaljite nam poruku ili upit